Bezpečnost potravin

Úbytek vápníku v zemědělských půdách

Vydáno: 1. 7. 2009
Autor:

Příčiny poklesu obsahu uhličitanu vápenatého v nizozemských půdách, jeho důsledky a možnosti nápravy.

Obsah uhličitanu vápenatého v zemědělských půdách v Nizozemsku klesá. Je proto nutné zavést protiopatření, aby se zabránilo zhoršování půdní úrodnosti a aby se nezvyšoval sklon k zabahnění půd. Nejvyšší obsah uhličitanu vápenatého se nachází ve Flevolandu (8 %), v Nordostpolderu je to 5,8 %. V obou provinciích byl však zaznamenán pokles hodnot. K příčinám úbytku podle nizozemských odborníků patří:
  • Intenzivnější vymývání v důsledku dočasného snížení hodnoty pH.
  • Odběr vápníku plodinami. Např. u mrkve 50–80 kg/ha, u zelí více než 80 kg Ca/ha.
  • Používání hnojiv snižujících hodnotu pH, jako např. síranu amonného.
  • Pokles hodnoty pH nitrifikací amoniaku.
Ke zvýšení hodnoty pH/KCl se používá kromě jiného uhličitan vápenatý a pálené vápno. Aplikací sádrovce (síranu vápenatého) lze dosáhnout rychlého, ne však dlouhodobého efektu. Nejvhodnějším ročním obdobím pro vápnění je podzim. Protože ionty vápníku vytěsňují z jílovito-humusového komplexu ionty draslíku a sodíku, zlepšují se fyzikální a biologické vlastnosti půdy (půdní garé) a sklon k zabahnění půdy klesá.
Monatsschrift, 97, 2009, č. 6, s. 364