Bezpečnost potravin

Tým expertů Společenství pro řešení krizových veterinárních záležitostí

Vydáno: 1. 2. 2010
Autor:

Složení týmu pro rok 2010.

Rozhodnutím Komise 2007/142/ES ze dne 28.2.2007 se zřizuje nouzový veterinární tým Společenství na pomoc Komisi při podpoře členských států a třetích zemí ve veterinárních záležitostech týkajících se některých chorob zvířat.
Tým je složen z expertů na poli veterinární vědy, virologie, života v přírodě, laboratorního testování, managementu rizik a jiných relevantních oblastí. Experti jsou připraveni okamžitě reagovat na mimořádné situace, které souvisejí se zdravotním stavem zvířat. Státy delegují do týmu své zástupce. Složení veterinárního týmu pro řešení krizových situací s působností v roce 2010. Za ČR je v týmu Petr Kučínský.
Z navrženého seznamu expertů vybere Komise ad hoc členy týmu, kteří budou v případě mimořádné události nápomocni členskému státu nebo třetí zemi. Komise informuje členské státy o aktivitách týmu prostřednictvím Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH).