Bezpečnost potravin

TSE šířená mlékem

Vydáno: 19. 1. 2008
Autor:

Podle nové studie Poradního výboru pro SE ovcí by se klasická scrapie ovcí mohla přenášet mlékem.

Referenční laboratoř EU pro TSE ve Velké Británii odebrala mléka od ovcí nakažených klasickou scrapií a toto mléko použila ke krmení jehňat. Vyšetřením post mortem tří jehňat, která byla krmena tímto mlékem byla zjištěna přítomnost PrP v lymfoidní tkáni dvou z nich. Na základě toho se předpokládá, že k přenosu mohlo dojít prostřednictvím mléka nebo kolostra. Na závěry je však příliš brzy.
Přesto z toho vyplývá doporučení, aby k zamezení šíření TSE byla jehňata odstavena od ovcí nakažených klasickou scrapií.
Tyto poznatky nemají přímý vliv na lidské zdraví, protože není známo, že by klasická scrapie byla přenosná na člověka. I když je možné že PrPSC se může v mléce ovcí nakažených BSE akumulovat, je výskyt BSE u ovcí ve Velké Británii nejspíš nulový.
Ukazuje se, že se u ovcí vyskytuje klasická scrapie v kombinaci s BSE.