Bezpečnost potravin

Tripartita pro vývoj vodítek pro sledování zoonóz a sdílení dat

Vydáno: 6. 8. 2019
Autor: KM EFSA

Přinášíme informaci o iniciativě v oblasti zoonotických onemocnění, do které jsou zapojeny FAO, WHO a OIE

Tripartita FAO, OIE a WHO připravují společně s dalšími partnery sadu operačních nástrojů doprovázejících nově vydaný dokument “Taking A Multisectoral, One Health Approach: A Tripartite Guide to Addressing Zoonotic Diseases in Countries”. Cílem těchto operačních nástrojů je pomoci zemím s vytvořením národního systému sledování zoonotických onemocnění a mechanismů pro sdílení dat mezi všemi zainteresovanými. K dosažení tohoto cíle se Tripartita snaží identifikovat existující zdroje, které v tom mohou zemím pomoci.

Cenný je také pohled odborníků z jednotlivých zemí, proto Tripartita připravila dotazníkové šetření, kterým jsou odborníci požádáni o sdělení relevantních informací o existujících nástrojích či zdrojích. Tyto mohou zahrnovat např. formuláře či mobilní aplikace pro sběr, hodnocení a reportování dat. Dále vzory smluv na sdílení dat či standardní operační postupy.

Vaše odpovědi umožní Tripartitě identifikovat existující nástroje a zdroje a také oblasti, které je potřeba déle rozvíjet.

Průzkum je dostupný zde.

Vyjádřit se je možné do 15. 9. 2019.

Zdroj: OIE