Bezpečnost potravin

Tři nové referenční laboratoře v EU

Vydáno: 21. 3. 2007
Autor: pospisilova

V Institutu pro referenční materiály zahájila činnost laboratoř pro těžké kovy, mykotoxiny a PAU.

Evropská komise uvedla dne 16. března 2007 do provozu tři referenční laboratoře, které mají napomáhat národním autoritám v jejich úsilí dodávat na trh potraviny a krmiva bez nebezpečných látek. Provoz referenčních laboratoří pro těžké kovy, mykotoxiny a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) zahájil evropský komisař pro zdraví Markos Kyprianou a to v Institutu pro referenční materiály a měření, který se nachází v belgickém městě Geel.
 
IFT (zpráva z 16.3.2007)