Bezpečnost potravin

Třetí série stanovisek EFSA ke zdravotním tvrzením

Vydáno: 20. 10. 2010
Autor:

Panel NDA EFSA zveřejnil 75 vědeckých stanovisek k 808 zdravotním tvrzením.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil 19. října 2010 75 vědeckých stanovisek Panelu NDA (Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie) k dalším 808 zdravotním tvrzením (podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006), které navrhly členské státy Evropské Unie a Evropská komise.

Celý seznam je publikovaný na webových stránkách EFSA (k 19.10. 2010 databáze obsahuje celkem 4638 zdravotních tvrzení).

Zdravotní tvrzení podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 se týkají zdravotních tvrzení, která popisují nebo odkazují na význam živiny nebo jiné látky pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce, psychologické a behaviorální funkce, snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo na snížení množství energie obsažené ve stravě.
Tato tvrzení nezahrnují tvrzení o snížení rizika onemocnění a tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí, na něž se vztahuje článek 14 uvedeného nařízení.
 
Cílem vědeckého posuzování EFSA je zajistit, aby tvrzení uváděná na etiketách výrobků a při propagaci výrobků, byla z hlediska výživy a zdraví smysluplná a přesná. To má následně napomoci spotřebitelům, aby při výběru potravin zvolili variantu prospěšnou pro jejich zdraví.

Zdroj:  EFSA,  "EFSA delivers advice on further 808 health claims"  (EFSA uveřejňuje vědecká stanoviska k dalším 808 zdravotním tvrzením)