Bezpečnost potravin

Trehalóza pro snížení rizika vývoje metabolického syndromu

Vydáno: 28. 3. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Výzkum japonské společnosti Hayashibara odhalil význam trehalózy pro prevenci hypertrofie viscerálních tukových buněk a inzulinové rezistence.

Trehalóza je přírodní sacharid sestávající ze dvou molekul glukózy. Je obsažen v houbách, mořských řasách hijiki, krevetách, enzymech a potravinách na bázi enzymů.

Mezi známé funkční vlastnosti trehalózy patří

–         inhibice retrogradace škrobu,
–         inhibice denaturace bílkovin,
–         příspěvek k odolnosti vůči nízkým teplotám,
–         zachování čerstvosti zeleniny,
–         regulace absorpce vody,
–         ochrana barvy.

Trehalóza byla tradičně vyráběna z kultivovaných kvasinek, což bylo nákladné. V r. 1994 vyvinula japonská výzkumná společnost Hayashibara enzymatický proces (pomocí maltooligosyltrehalózo-syntázy) z bramborového a kukuřičného škrobu. Na konci procesu je z glukózových jednotek vytvořena trehalóza. Touto metodou se stokrát snížily náklady a došlo k obrovskému rozvoji využívání trehalózy ve farmacii, v kosmetice a v potravinách.

Dalším výzkumem bylo zjištěno, že trehalóza je schopna přispívat k prevenci vzniku metabolického syndromu. Při pokusu s myšmi krmenými vysokotučnou stravou kombinovanou s nápoji slazenými různými typy sacharidů se potvrdilo, že trehalóza na rozdíl od ostatních sladidel snižuje hypertrofii viscerálních (břisních) tukových buněk. Zároveň působí preventivně proti vývoji inzulinové rezistence (nižší index HOMA-IR než při použití jiných sladidel nevo samotné vody), takže inzulin pracuje kontinuálně i když v malém množství.

Food Bussiness News, 6, 2010, č. 21, s. 30-31

Předcházející informace:

Trehalóza (2006)
Evropská licence pro trehalózu (2004)
Žádosti o uznání jako „potravina nového typu“ (2002)