Bezpečnost potravin

Transgenní ryby v mnohém předčí konvenční formy

Vydáno: 9. 10. 2009
Autor:

Ryby vyprodukované biotechnologickými metodami jsou schopny lépe přežívat při nedostatku potravy, při vyšší teplotě vody a rychleji rostou. Mohly by však být rezistentnější k toxinům a akumulovat je ve větší míře.

Výzkumníci z univerzity v Gothenburgu, Švédsko, zkoumali na pokyn Evropské komise v laboratorních podmínkách vlastnosti genetickou modifikací vyprodukovaného lososa a pstruha duhového z hlediska vlivu prostředí. Zjistili, že transgenní ryby jsou efektivnější než klasické volně žijící ryby. Jsou schopny lépe přežívat při nedostatku potravy a příznivěji na ně působí vyšší teplota vody. Obecně lze říci, že za nepřítomnosti predátorů se transgenním rybám daří lépe, protože jsou schopny lépe si zajistit výživu a lépe ji přeměnit na tělesnou tkáň. Konverze potravy u transgenních ryb je o 10 – 15 %  vyšší, a také v teplejší vodě rychleji rostou (dvakrát rychleji při 8 °C a 6krát rychleji při 16 °C. Některé podmínky však naopak více zasahují transgenní než volně žijící ryby. Při získávání stravy jsou transgenní ryby méně opatrné.
Pro obecné vyhodnocení vhodnosti chovu transgenních ryb však je zatím málo informací. Nejsou známa rizika pro lidské zdraví. Může docházet k tomu, že by se transgenní ryby živily jinými organismy než konvenční ryby, a s tím by souvisela rozdílná akumulace toxinů v těle. To může mít souvislost s tím, že transgenní ryby mohou být rezistentnější k toxinům z prostředí.

EU Food Law, 2009, č. 405, s. 16