Bezpečnost potravin

Toxicita ochratoxinu A nově posuzována

Vydáno: 7. 6. 2010
Autor:

Evropská komise si vyžádala od EFSA nové stanovisko k toxicitě ochratoxinu A.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby posoudil pět publikací, které Komise obdržela k toxicitě ochratoxinu A a vydal stanovisko k tomu, zda je nezbytné aktualizovat názor na ochratoxin A v potravinách, schválený 4.4.2006 vědeckým panelem pro kontaminanty v potravinovém řetězci (EFSA–CONTAM).
Většina z publikací, které Komise obdržela, byla vypracována jednou výzkumnou skupinou. Panel CONTAM uvedl, že čtyři z těchto publikací se týkají možné koexpozice lidí ochratoxinu A a aristolochové kyselině v oblastech dříve identifikovaných jako oblasti se zvýšeným výskytem balkánské endemické nefropatie. V jednom z příspěvků byla prezentována nová metoda analýzy společného výskytu několika mykotoxinů, např. ve snídaňových cereáliích na francouzském trhu.
Panel CONTAM došel k závěru, že povaha informací v těchto příspěvcích se netýká celkového posouzení rizika z kontaminace potravin mykotoxinem “ochratoxin A”. EFSA proto došel k závěru, že nemá důvod měnit své stanovisko k ochratoxinu A, které schválil 4.4.2006 – tj. tolerovatelný týdenní příjem ochratoxinu A je 120 ng/kg tělesné hmotnosti. Stanovisko EFSA (2010) je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA