Bezpečnost potravin

“Towards a healthy future”: symposium ILSI Europe

Vydáno: 15. 1. 2010
Autor:

Uskuteční se ve dnech 25.–26.3.2010 v Bruselu.

ILSI Europe organizuje každoroční symposium, jehož tématem v roce 2010 je “Posuzování a zlepšování zdraví lidí a životního prostředí”. Hlavními body symposia bude posuzování vlivu potravin na životní prostředí a na zdraví lidí, využívání biomarkerů při posuzování vlivu potravin na zdraví, trvale udržitelné složky potravin, udržitelnost zemědělství, koncepce limitů toxikologického rizika, komplexní posuzování rizika potravina–životní prostředí aj. Program symposia.
 
Symposium je určeno pro zástupce členských společností ILSI Europe a mezinárodních organizací, poradce aj. Více informací o symposiu je k dispozici zde.