Bezpečnost potravin

Tisková zpráva SVS ČR 27. 6 2007

Vydáno: 27. 6. 2007
Autor: pospisilova

Druhý výskyt AI v České republice

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2,

PRVNÍ VÝSKYT AI v České republice

Ohnisko nákazy bylo potvrzeno v  ZOD Zálší na hospodářství Tisová s chovem 6000 ks krůt, v obci Tisová, okres Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji.

Na farmě se nachází celkem 5 hal, ve kterých bylo chováno 6000 krůt. První úhyn byl zaznamenán dne 17.6. 2007.  Protože tento trend pokračoval byly ve středu 20.6. 2007 odebrány vzorky z důvodu možného výskytu aviární influenzy. Tyto vzorky byly neprodleně  poslány do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Jihlava. Tentýž den byla o zvýšeném úhynu informována Krajská veterinární správa (KVS) pro Pardubický kraj.

Ještě týž den (20. 6. 2007) bylo SVÚ Jihlava vysloveno podezření na výskyt viru aviární influenzy, o čemž byla informována SVS ČR a KVS. SVÚ Jihlava zahájil další vyšetření a odeslal vzorky ke konfirmaci a k dalšímu laboratornímu vyšetření do národní referenční laboratoře při SVÚ Praha. Ve večerních hodinách SVÚ Praha potvrdil, že se jedná o virus H5.

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj po sdělení podezření z výskytu aviární influenzy okamžitě přijala předběžná opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření této nákazy. Byly zahájeny práce spojené s případným utrácením zvířat v předpokládaném ohnisku (informování IZS a příprava výjezdu pohotovostních středisek pro likvidaci nebezpečných nákaz)

Česká republika neprodleně po zjištění potřebných skutečností informovala Evropskou komisi.

Dne 20.6.2007 ve večerních hodinách bylo svoláno jednání Bezpečnostní rady kraje.

Dne 21. června 2007 proběhlo utrácení krůt na hospodářství. Dále byla přijata ochranná opatření v souladu s vyhláškou 36/2007 Sb. Byla vymezena pásma – ochranné pásmo (3 km) a pásmo dozoru (10 km). V souladu s touto vyhláškou byla tato pásma stanovena jako oblast A – oblast vyššího rizika. Na základě konzultací s pracovníky Evropské komise bylo rozhodnuto, že jako oblast B – oblast nižšího rizika  je určeno území okresů Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji okres Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji.  

Dne 21.6. 2007 odpoledne SVÚ Praha potvrdil na základě dalších vyšetření, že se jedná o  vysocepatogenní virus aviární influenzy H5N1.

V ohnisku, hospodářství Tisová, byly utraceny všechny krůty na farmě, byla provedena asanace hal, průběžná a závěrečná desinfekce. V obci Tisová byla preventivně utracena všechna drůbež u drobnochovatelů.

V současné době probíhá vyšetření chovů drůbeže v ochranném pásmu a v pásmu dozoru. Do dnešního dne nebyl zjištěn další pozitivní případ ani nebylo vysloveno podezření z výskytu aviární influenzy.

DRUHÝ VÝSKYT AI v České republice

Dne 27.6.2007 v 7.40 hod. byl Národní referenční laboratoří v Praze oznámen pozitivní nález na aviární influenzu subtypu H5. Jedná se o chov  ZOD Zálší hospodářství Nořín registrační číslo 530470332. Toto hospodářství je asi 4 km od prvního ohniska a leží v pásmu dozoru. V Chovu je  asi 28 000 ks brojlerů. Mimořádná veterinární opatření budou neprodleně rozšířena, bude utracena veškerá drůbež na hospodářství a u drobnochovatelů v obci Nořín.

V 9.45 hodin bylo dalším vyšetřením v Národní referenční laboratoři potvrzeno, že se jedná o  virus H5N1.