Bezpečnost potravin

Tisková zpráva SVS ČR 26. 3. 2007 

Vydáno: 26. 3. 2007
Autor: pospisilova

Neznámí králíci nepropuštěni

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  
TISKOVÁ ZPRÁVA 26 3. 2007
 
Prakticky na poslední chvíli odhalily orgány státního veterinárního dozoru králičí maso z dovozu, které pocházelo ze závodu, který neměl schválení pro dovoz do EU. Tato zásilka byla uvolněna pro do EU pohraniční veterinární stanicí v Německu (přístav Hamburk). Byla doprovázena příslušnými osvědčeními správně, ale jen „na povrchu“.
 
Taková je praxe, že do EU se smí dovážet potraviny živočišného původu z nečlenských zemí jedině za předpokladu, že pocházejí ze závodů, které mají schválení. To znamená, že výrobky splňují podmínky dané evropskou veterinární legislativou. V případě zmrazených králíků tomu tak nebylo. To zjistili inspektoři Státní veterinární správy až po odstranění obalu, kdy na jednotlivých baleních zjistili, že maso nepochází ze závodu schváleného pro EU.
 
Veterinární inspektoři zajistili zásilku králičího masa z neschváleného závodu původem z Číny, a to nejdříve v Karlovarském kraji, Plzeňském kraji, Zlínském kraji, Středočeském kraji a v Praze. Celá zásilka mražených králíků celých, celkem 31 445,2 kg je pozastavena, je stahována a musí být buď vrácena, anebo neškodně odstraněna, tj. zlikvidována v asanačním podniku. Z hlediska zákona jde o potravinu neznámého původu, která nebyla vybavena patřičným certifikátem zdravotní nezávadnosti, tudíž ji lze oprávněně považovat za rizikovou. Mohla by znamenat zdravotní riziko pro konzumenty, a to jak obsahem nežádoucích reziduí, či by mohla být kontaminována nežádoucími mikroorganismy.
 
Celá záležitost byla zjištěna poté, kdy po otevření správně označených kartonů vyplynulo, že jednotlivá balení jsou však označena jinak.
 
Případ je řešen odpovídajícím způsobem: Stažení, vrácení, popřípadě likvidace a oznámení systémem Rychlého varování RASFF s tím, že se subjektem, který zásilku dovezl je zahájeno správní řízení.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.