Bezpečnost potravin

Tisková zpráva SVS ČR 21. 6. 2007

Vydáno: 21. 6. 2007
Autor: pospisilova

Výskyt ptačí chřipky v ČR

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2,  web: http://www.svscr.cz.

 

V České republice byl 20. 6. 2007 potvrzen v chovu krůt výskyt viru ptačí chřipky. Virus byl prokázán v chovu krůt v Obci Tisová, okres Ústí nad Orlicí. Podezření na tuto nákazu bylo vysloveno v souvislosti s úhynem 1 600 ks krůt. Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj okamžitě přijala nezbytná zdolávací a ochranná opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření této nákazy. V současné době probíhá další šetření a jsou přijímána opatření v souladu s vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy.

Laboratorní vyšetření potvrdilo výskyt viru ptačí chřipky, typ A subtyp H5. Vyšetření na stanovení neuraminidázového antigenu (N) a testy patogenity probíhají a jejich výsledek bude v průběhu dnešního dne.

 

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.