Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 7. 8. 2007

Vydáno: 7. 8. 2007
Autor: pospisilova

SZPI opět začíná kontrolovat prodej burčáků.  Zpráva tiskového mluvčího Mgr. I. Klemeše

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00 Brno
tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: ivo.klemes@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz

Kontrolovat prodej burčáků bude také letos Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Tento tolik oblíbený nápoj je možné podle zákona o vinohradnictví a vinařství  prodávat od 1. srpna do 30. listopadu.

Inspektoři budou odebírat vzorky, aby zjistili, zda některý z výrobců, přepravců i prodejců burčák nezmnožuje. Tak označují právní předpisy stav, kdy se laicky řečeno „křtí“ vodou. Pokud se podnikatel odhodlá k tomuto nezákonnému postupu, prodává falšovaný nápoj a poškozuje spotřebitele.

SZPI bude také kontrolovat další povinnosti prodejců, tedy zda označují burčák předepsaným způsobem (musí být uvedeno, že se jedná o burčák a kdo je jeho výrobcem) a zda dodržují hygienické podmínky prodeje (například pokud se prodává v PET lahvích, musí být nové a čisté).

Veřejnost se může setkat také s prodejem nápoje, který má označení částečně zkvašený hroznový mošt. Jaký je rozdíl mezi ním a burčákem? Částečně zkvašený hroznový mošt je obecnější pojem, neboť zahrnuje nápoj vyrobený z hroznů pocházejících z celé Evropské unie. Burčák je pak stejný nápoj s tím rozdílem, že jeho hrozny jsou pouze z vinic České republiky. Částečně zkvašený hroznový mošt i burčák právní předpisy definují jako produkt získaný kvašením hroznového moštu se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 1% a nižším než 3/5 celkového obsahu alkoholu. Není možné je vyrábět z jiného druhu ovoce než z hroznů vinné révy a je zakázáno do něj přidávat vodu.

Inspekce bude kontrolovat i průvodní doklady, aby zjistila původ nápoje.

SZPI v minulosti odesílala burčák k laboratorním rozborům do zahraničních laboratoří. Loni poprvé využila k těmto testům své vlastní zařízení, které pracuje na principu nukleární magnetické rezonance a izotopové analýzy. Samozřejmě, že je využije i letos.

V posledních dvou letech ukládala SZPI podnikatelům falšujícím burčák sankce ve výši až v řádech statisíců korun.

Zpracoval: Mgr. Ivo Klemeš, tiskový mluvčí SZPI

 

V Brně 7.  8. 2007