Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 6. 11. 2007

Vydáno: 7. 11. 2007
Autor: pospisilova

SZPI rozhodla o stažení doplňku stravy z prodeje 6. 11. 2007

Státní zemědělská a potravinářská inspekce,Květná 15,603 00 Brno

tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: ivo.klemes@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz

Doplněk stravy Barny´s žen šen nesmí uvádět do oběhu a musí stáhnout z tržní sítě pražská společnost Biopol GN s.r.o. Rozhodla o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

 

Důvodem je skutečnost, že Barny´s žen šen vyrobený společností Premium Quality Product of Canada a dovezený do České republiky prostřednictvím firmy Fortius Canada byl ošetřen ionizujícím zářením. Takto upravený Barny´ s žen šen nelze uvádět do oběhu, protože doplňky stravy není povoleno ošetřovat ionizujícím zářením, a to podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu.

 

Doplněk stravy Barny´ s žen šen má datum minimální trvanlivosti do 1. 6. 2009 a šarže má označení L79682. 

  

Zpracoval: RNDr. Daniela Kolejková, CSc. – Státní zemědělská a potravinářská inspekce