Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 30. 11. 2007

Vydáno: 30. 11. 2007
Autor: pospisilova

Inspekce upozorňuje na dětské přesnídávky obsahující nepovolené množství pesticidů.  Zpráva tiskové mluvčí M. Šmídtové

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE, Květná 15, 603 00 Brno
tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: martina.smidtova@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce opakovaně zjistila nadlimitní množství pesticidů u dětských přesnídávek od společnosti Linea Nivnice, a. s. Jde konkrétně o tři následující výrobky:
– HELLO ovocná přesnídávka s jahodami s datem výroby 28. února 2007 a datem minimální trvanlivosti 28. srpna 2008 (balení 190g)
– TESCO ovocná přesnídávka s jahodami s datem výroby 28. února 2007 a datem minimální trvanlivosti 28. srpna 2008 (balení 190g)
– TESCO ovocná přesnídávka s jahodami s datem výroby 27. března 2007 a datem minimální trvanlivosti 27. září 2008 (balení 190g)
Přesnídávky byly vyrobeny z jahodové dřeně od španělské firmy Conservas Mira S.A., která sice obsahovala rezidua pesticidů, ale v množství, které předpisy povolují. Pro výrobu dětských výživ však platí přísnější normy a pro některé pesticidy jsou maximální limity mnohonásobně nižší, než je to u jahodové dřeně. Tyto limity uvedené přesnídávky překračovaly, proto byly označeny jako nevyhovující. Inspekce zakázala jejich další prodej a to, co již bylo distribuováno do tržní sítě, musel výrobce stáhnout a zlikvidovat. Podstatná část však byla v okamžiku nálezu již rozprodána.
Vzhledem k tomu, že jde o zboží s dlouhou trvanlivostí, je možné, že jej spotřebitelé ještě mají doma. V takovém případě se mohou s žádostí o reklamaci obrátit přímo na výrobce. Zdravotní riziko však hrozí pouze při dlouhodobé konzumaci většího množství těchto přesnídávek za den.
Společnost Linea Nivnice, a. s. v souladu s platným evropskými předpisy informovala spotřebitele o závadných dětských přesnídávkách na svých webových stránkách. Ve svém oznámení, které přikládáme k tiskové zprávě, firma také popisuje další kroky, které provedla nad rámec opatření uložených Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI