Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 27. 9. 2007

Vydáno: 27. 9. 2007
Autor: pospisilova

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejňuje všechna rozhodnutí o zatřídění vína.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce,Květná 15,603 00 Brno

tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: ivo.klemes@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zahájila zveřejňování rozhodnutí o zatřídění vína na svých webových stránkách.

Inspektoři SZPI  zjistili v průběhu posledního roku, že byla na českém trhu ve velkém množství uváděna do oběhu vína, jejichž původ byl kontrolovanými osobami dokládán rozhodnutími o zatřídění, které  SZPI  na tato vína nikdy nevydala.  Tato rozhodnutí o zatřídění vín jsou  tzv. nepravými úředními listinami a taková vína jsou považována za vína neznámého původu.

Tímto jednáním byli poškozeni nejen spotřebitelé, ale také poctiví vinaři. Více  tisková zpráva Ministerstva zemědělství „SZPI odhalila v oběhu vína s padělanými doklady původu“ ze dne 4.5. 2007 na stránkách inspekce  www.szpi.gov.cz.

 Pokud chce vinař jakostní vína prodávat, musí si je před uváděním do oběhu nechat tzv.  „zatřídit“. V případě jakostních vín s přívlastkem  musí být u hroznů použitých pro výrobu vína úředně ověřen mimo jiné původ, cukernatost, množství a odrůda. V praxi to znamená, že inspektoři potravinářské inspekce odeberou vzorky vín a poté jsou provedeny laboratorní analýzy a senzorické posouzení jejich kvality. Celý tento proces probíhá v režimu správního řádu a výsledkem  je „rozhodnutí o zatřídění vína“ vydané SZPI.  Inspekce tak disponuje  velmi přesnou databází vín, která prošla procesem zatřiďování. 

Povinnosti zatřídění vín podléhají  jakostní vína vyrobená z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky. Zatřiďuje se jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem,  jakostní šumivé víno stanovené oblasti,  aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti,  pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno a  jakostní likérové víno.

Podle §26 odst. 10 zákona č.321/2004 Sb.,o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje obchodní označení vína, evidenční číslo jakosti, šarže, zeměpisné údaje původu vína, ročník vína, výrobce vína. Všechny tyto údaje o vínech zatříděných od ledna 2007 jsou zveřejněny na webových stránkách inspekce v rubrice „Víno“ v podrubrice „Rozhodnutí o zatříděných vínech“. Databáze může pomoci výrobcům, obchodníkům a případně i spotřebitelům k tomu, aby si ověřili, zda na víno, které si zakoupili, bylo skutečně vydáno rozhodnutí o jeho zatřídění.

 

Zpracovala: Mgr. Pavla Burešová, oddělení komunikace SZPI                    
V Brně, 27.září 2007