Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 17. 8. 2007

Vydáno: 21. 8. 2007
Autor: pospisilova

Státní zemědělská a potravinářská inspekce informuje o výsledku analýz vzorků guarové gumy E 412

Státní zemědělská a potravinářská inspekce,Květná 15,603 00 Brno

tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: ivo.klemes@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dnes obdržela výsledky analýz  vzorků, které odebrala ve spojitosti s případem přídatné látky E 412 – guma guar kontaminované dioxiny.

Inspekce odebrala 23 vzorků guarové gumy původem z Indie u šesti společností. Analýzy dnes prokázaly nadlimitní obsah dioxinů  u šesti vzorků odebraných u společnosti Arnaud Česká s.r.o, Kralupy nad Vltavou a u dvou vzorků odebraných  u společnosti Brenntag CR, Praha, s.r.o., ostatní vzorky doporučeným limitům vyhověly.

Až do dnešního dne inspekce všem firmám, u nichž byly odebírány vzorky, dočasně zakázala uvádět podezřelé šarže látky E 412 do oběhu. Toto opatření je nyní u těch firem, jejichž vzorky vyhověly daným limitům, zrušeno.

Firmy Arnaut a Brenntag nyní budou muset pozastavené dodávky této látky ekologicky zlikvidovat nebo vrátit původnímu dodavateli.

Doporučený limit, stanovený pro dioxiny v potravinách je 0,75 pikogramů/gram, naměřené hodnoty u pozitivních vzorků se pohybovaly od 1,3 do 3,1 pikogramů/gram.

Zpracoval: RNDr. Daniela Kolejková, CSc. – Státní zemědělská a potravinářská inspekce