Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 17. 8. 2007

Vydáno: 20. 8. 2007
Autor: pospisilova

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje spotřebitele na zjištění společnosti Hügli Food, s.r.o.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce,Květná 15,603 00 Brno

tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: ivo.klemes@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) byla informována společností  Hügli Food s.r.o., Zásmuky, o výsledcích vlastní kontroly, která se týkala přídatné látky E 412 – guma guar, kterou firma použila při výrobě některých svých výrobků. Z vlastních analýz společnosti vyplývá, že jedna z šarží této látky obsahovala nadlimitní hodnotu dioxinů.

Společnost ihned informovala všechny své odběratele a začala se stahováním těchto potravin,  které probíhá pod dohledem SZPI.Tento případ bude rovněž předmětem notifikace v rámci Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) odeslaných českým Národním kontaktním  místem Evropské komisi do Bruselu.

Vzhledem k množství použité látky nehrozí spotřebiteli přímé  zdravotní riziko.

Firma postupuje zcela v souladu s Nařízením EK č.178/2002, podle kterého je každý provozovatel potravinářského podniku povinen při podobném zjištění nejen informovat příslušný kontrolní úřad, ale navíc také sám informovat spotřebitele.

Potravinářská inspekce proto prohlášení Hügli Food s.r.o. zveřejňuje i na svých webových stránkách.

Daniela Kolejková
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Tisková zpráva společnosti Hügli Food s.r.o.

Vlastním samokontrolním mechanismem jsme zjistili u jedné šarže suroviny guarová guma zvýšený obsah dioxinů. Tato surovina byla použita při výrobě několika produktů. Jedná se o tři výrobky pro gastronomii – kerblíková polévka v balení 2 x 0,64 kg s DMT 3.7.2008, základ na kung-pao v balení 2 x 0,75 kg s DMT 18.6.2008 a delikates šťáva v pastě v balení 1,7 kg DMT 27.6.2008 a o jeden výrobek pro maloobchodní síť – Tesco Value fix guláš 50g DMT 19.9.2008.

Sami jsme podnikli patřičné kroky k odstranění případného rizika pro spotřebitele a dané výrobky stahujeme z trhu. O vzniklé situaci jsme informovali SZPI a i vlastní stahování výrobků probíhá pod dohledem odpovědných pracovníků SZPI.

Miroslav Mudra
jednatel Hügli Food s.r.o.
Nádražní 426
Zásmuky 281 44