Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 16. 11. 2007

Vydáno: 19. 11. 2007
Autor: pospisilova

Informace SZPI pro provozovatele, kteří uvádějí do oběhu výrobky s obsahem mořské sinice Spirulina

 

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

Květná 15, 603 00 Brno, tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: martina.smidtova@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce touto cestou upozorňuje výrobce popř. dovozce a prodejce výrobků s obsahem mořské sinice Spirulina, která je většinou na obalech výrobků deklarována jako „mořská řasa“ Spirulina, na toto její chybné označení, což lze chápat jako porušení § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 113/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sinice rodu Spirulina je slanomilná (halofilní) a může být, podle současně platné taxonomie, označována také jako Arthrospira: Vždy se však jedná o tentýž organismus. Obchodně známější, dlouhodoběji používané a vžité nejenom v České republice, ale i na celém světě je pro tuto sinici jméno Spirulina.

Vždy se však jedná o sinici, nebo-li cyanobakterie a v žádném případě nelze tento rod řadit mezi řasy, které se liší stavbou buňky, látkovou výměnou (metabolismem) a také produkcí biologicky aktivních látek.

Sinice druhu Spirulina maxima nebo-li Arthrospira maxima je využívaná v potravinářském průmyslu pro vysoký obsah minerálních látek a bílkovin. Tato sinice není toxická. Přirozeně se vyskytuje ve slaných vnitrozemských jezerech a nádržích např. v Kalifornii, tropické Americe a západní Africe. V současnosti se masově pěstuje v umělých nádržích pro její široké využití v biotechnologii.

 

Zpracoval: OKLC – Odbor kontroly laboratoří a certifikace SZPI

 

 

 

 

 

text / začátek dělící čára / začátek dělící čára / konec