Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 14. 8. 2007

Vydáno: 15. 8. 2007
Autor: pospisilova

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE UPOZORŇUJE SPOTŘEBITELE NA POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÝ SOJOVÝ NÁPOJ

Státní zemědělská a potravinářská inspekce,Květná 15,603 00 Brno

tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: ivo.klemes@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz

Na základě aktuálních informací Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) Státní zemědělská a potravinářská inspekce(SZPI) upozorňuje spotřebitele, že se na českém trhu vyskytuje sojový nápoj, který může obsahovat přídatnou látku guma guar E 412, která je kontaminována dioxiny a pentachlorfenolem.

 

Do ČR byl tento nápoj dovezen společností VEGA Provita s.r.o., Frýdek-Mistek od německého dodavatele firmy Natumi AG, Eitorf.  Jedná se o dva druhy sojového čokoládového nápoje:

           Nápoj sojový čokoláda + Ca BIO (případně Natumi Soya choco), DMT 08.04.2008, balení: 1 000 ml (288 ks)
 
          Nápoj sojový čokoláda + Ca BIO (případně Natumi Soya choco), DMT 26.02.2008, balení: 200 ml (150 ks)

 

Společnost VEGA Provita již  souladu s opatřením, které jí inspekce uložila, zahájila stahování potenciálně nebezpečného výrobku od svých odběratelů. SZPI rovněž rozhodne o tom, jak bude dále se staženými výrobky naloženo.

 

Pokud spotřebitelé tento výrobek již nakoupili, SZPI nedoporučuje jeho konzumaci. Případná kontaminace nápoje je však pravděpodobně natolik nízká, že nehrozí nebezpečí přímého ohrožení zdraví.

 

 

Daniela Kolejková, Státní zemědělská a potravinářská inspekce  

V Brně, 14.srpna 2007