Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 12. 3. 2007

Vydáno: 13. 3. 2007
Autor: pospisilova

Testy neprokázaly anabolika, řada doplňků stravy byla však klamavě značenáZpráva tiskového mluvčího Mgr. I. Klemeše

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15, 603 00 Brno, tel. tiskový mluvčí: +420 542 426 633; fax:542 426 645; e-mail: ivo.klemes@szpi.gov.cz
  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila od února 2006 do konce minulého roku speciální kontrolní akci. Byla zaměřená na kontrolu doplňků stravy a některých potravinpro zvláštní výživu určenýchpro sportovce. Nabízejí je fitness centra a některé specializované prodejny.
V kontrolovaných vzorcích nebyla při laboratorních rozborech zjištěna nepovolená anabolika. V řadě případů však skutečnésložení těchto doplňků stravy neodpovídalo údajům uvedeným na obale.
SZPI zkontrolovala v rámci této akce 414 vzorků potravin, které byly v nabídce u 155 prodejců. Ani jeden ze vzorků neobsahoval nepovolená anabolika. U jednoho z nich však zjistily laboratorní rozbory hormon progesteron, který v doplňku stravy nesměl být.
Podstatně horší však byla situace ve značení, kdy byl spotřebitel klamán. Z 83 odebraných vzorků nevyhovělo 38 z hlediska obsahu látek deklarovaných na obalech výrobků. Například byl v některých případech značný rozdíl mezi údaji o aminokyselinách uvedených na obale a skutečným obsahem.
Ze 331 vzorků hodnocených z pohledu označování nevyhovělo 58 vzorků. Nejčastějším nedostatkem bylo, že údaje na obalech potravin nebyly v češtině.
V rámci kontrolní akce inspekce uložila celkem 90 zákazů uvádění do oběhu na 154 kusů potravin, přičemž 29 zákazů uložila výrobkům tuzemským a 61 zákazů bylo uloženo výrobkům z EU a výrobkům dovezených ze třetích zemí.
V České republice se již roky problematickou anabolik zabývá Antidopingový výbor, který však kontroluje jejich přítomnost přímo v tělních tekutinách. Před více než rokem inspekce obdržela sérii podnětů od zástupců nejrůznějších složek i od spotřebitelů, kteří vyslovovali podezření, že prodávané doplňky stravy pro sportovce obsahují i anabolika. Proto SZPI vyvinula úsilí k zakoupení laboratorního přístroje (jedná se o dvourozměrný plynový chromatograf GCxGC/TOF), které umožňuje efektivní stanovení anabolických steroidů. Po získání standardů pro stanovení těchto látek a po akreditaci metody laboratoř SZPI začala provádět kontroly na průkaz anabolik v potravinách.
Obdobnou kontrolní akci provádí SZPI i v tomto roce. Má však širší zaměření než loni provedené kontroly.
 
Zpracoval: Mgr. Ivo Klemeš, tiskový mluvčí SZPI
 
V Brně 12. března 2007