Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 10. 8. 2007

Vydáno: 10. 8. 2007
Autor: pospisilova

Potravinářská inspekce šetří nález dioxinu v přídatné látce z Indie.  Zpráva tiskového mluvčího Mgr. I. Klemeše

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00 Brno
tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: ivo.klemes@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz

 

 

Generální ředitelství pro ochranu zdraví a spotřebitele EK informovalo prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva – RASFF (jehož Národním kontaktním místem pro ČR je Státní zemědělská a potravinářská inspekce) o nálezu dioxinu a pentachlorfenolu v zahušťovadle E 412-nepolymerovaná guma GUAR pocházejícím z Indie. Výrobcem je společnost India Glycols LTD.

Guma GUAR byla z Indie dovezena do Švýcarska, odkud ji jako jeden z odběratelů dovezla do České republiky společnost  Agrana Fruit Bohemia, s.r.o., Kaplice. Potravinářská inspekce provedla po obdržení notifikace RASFF kontrolu u této společnosti, které ihned informovala všechny své odběratele.

SZPI odebrala dosud několik desítek vzorků gumy GUAR E-412, pocházejících jak od společnosti India Glycols LTD, tak od jiných indických výrobců. Je pozastaveno uvádění do oběhu tohoto výrobku a o dalším postupu bude rozhodnuto až po výsledcích laboratorních analýz.

E 412 – nepolymerovaná guma GUAR je povolená přídatná látka, která se používá při výrobě potravin jako zahušťovadlo.

 

Více informací k přídatným látkám najdete na www.szpi.gov.cz v odkazu Informace pro spotřebitele-Chemické látky v potravinách.

 

 

Zpracoval: Mgr. Ivo Klemeš, tiskový mluvčí SZPI