Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 9. 8. 2007

Vydáno: 9. 8. 2007
Autor: pospisilova

Už došlo na kufry.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

   

Velká Británie přijala v souvislosti s výskytem slintavky a kulhavky na svém území odpovídající opatření, která následně potvrdila Evropská komise (Rozhodnutím Komise 2007/552/ES).  Mezi tato opatření patří i to, že na britských letištích kontrolují celní orgány, aby cestující ani pro vlastní spotřebu nevyváželi žádné potraviny živočišného původu.

 

Pro ostatní členské země EU tato zpráva znamená, že přestože britské orgány cestující při odbavení kontrolují, mohou namátkově cestující při příletu v případě podezření kontrolovat. Proto také byly naše celní orgány a policie o této skutečnosti informovány.

 

Vzhledem k tomu, že Velká Británie není v Schengenském prostoru, přilétají cestující na stejný terminál v Praze Ruzyni, jako cestující z nečlenských zemí. Zde jsou instalovány kontejnery na zakázané potraviny živočišného původu, které se do EU dovážet nesmějí, sem se tedy mohou zmíněné potraviny živočišného původu odkládat.

 

Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné též upozornit cestující z Velké Británie, že budou na letištích britskými orgány kontrolováni, zda nepřepravují žádné potraviny živočišného původu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.