Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 9. 5. 2007

Vydáno: 9. 5. 2007
Autor: pospisilova

BSE nic novéhoZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Do konce dubna bylo u nás vyšetřeno na BSE 53 161 kusů skotu, letos dosud žádný pozitivní případ. Od počátku roku 2001 dosud dosáhl počet vyšetření úctyhodného čísla – 1 099 398. Na toto množství bylo 26 prokázaných onemocnění bovinní spongiformní encefalopatií, neboli BSE.
 
V roce 2001 byly „šílené“ dvě krávy, stejně tak v roce 2002, v roce následujícím již 4, v roce 2004 bylo nemocných 7 a v roce 2005 již 8. Zlom nastal v roce 2006, kdy byly nemocné jen tři, poslední 4. 12. Ukázalo se, že veterinární opatření platící v EU, to znamená i v ČR – zákaz zkrmování masokostních mouček – splnily účel.
 
Samozřejmě se všechny kusy starší než 30 měsíců a i kusy uhynulé a nutně poražené i nadále vyšetřují. Pro zákazníky řeznictví je to jistota, že se do tržní sítě nemůže dostat z tohoto hlediska nic, co by mohlo ohrozit jejich zdraví.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.