Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 9. 1. 2007

Vydáno: 9. 1. 2007
Autor: pospisilova

Uhynulí "mazlíčci" se budou moci "pohřbívat" i nadále Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Chystaná novela veterinárního zákona i nadále počítá s možností soukromě „pohřbít“ uhynulého pejska, kočičku či kanárka. Ale i jiné druhy zvířat. Slovy zákona jde o jejich tzv. neškodné odstranění. A to je pro chovatele dobrá zpráva.
 
Lze tedy ocitovat příslušné ustanovení:
„Nerozhodl-li příslušný orgán veterinární správy z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených.“
 
Co se týká případných úprav, nechystají se v novele veterinárního zákona žádné zase tak převratné změny. Některé se budou týkat například zjednodušení v přemísťování zvířat. Dále půjde především o reflektování změn ve veterinární legislativě EU, které spočívají ve zjednodušení a v důrazu na přímo použitelné předpisy ES, které platí přímo, a to ve všech členských zemích. Rozumí se jimi nařízení a některá rozhodnutí.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.