Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 8. 8. 2007

Vydáno: 8. 8. 2007
Autor: pospisilova

Jak vyšetřovat jeleny, zda nechřadnou.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

  

Již v první polovině června Státní veterinární správa ČR informovala krajské veterinární správy i myslivce o Rozhodnutí Komise č. 2007/182/ES z 19. 3. 2007, které stanoví členským státům povinnost provést do konce lovné sezóny 2007 šetření na chronické chřadnutí jelenovitých.

 

Chronické chřadnutí jelenovitých, jistá obdoba BSE, nebylo dosud v Evropě zjištěno. Dosud je známo z USA a Kanady, poprvé v sedmdesátých letech u jelena wapiti a u volně žijících jelenů v USA a Kanadě, naposledy pak v roce 2006 (ve dvou provinciích v Kanadě a 13 státech USA). EU nechce ponechat nic náhodě a proto nařídila provést šetření v celé EU.

 

V našich podmínkách jsou pro monitoring určeni jelen evropský a jelenec běloocasý, neboli jelenec viržínský (a to u volně žijících) a jelen evropský i farmově chovaný. Všechny kusy musejí být starší než 18 měsíců, přičemž věk se odhaduje podle obroušení zubů, zjevných znaků dospělosti, popřípadě podle jiných spolehlivých informací. Vzorky se budou odebírat od volně žijících (ulovených a uhynulých) a od farmově chovaných (poražených, utracených a uhynulých). Při odběru vzorku od volně žijících zvířat je preferována samčí zvěř, u farmově chovaných zvířat má být zastoupeno samčí i samičí pohlaví.

 

K vyšetření lze využít schválené testovací metody stejné, jaké se používají u skotu. Celkem bude do konce roku 2007 vyšetřeno zhruba 1 300 vzorků.

 

Podrobnosti, které se týkají způsobu vyšetřování a odběru vzorků stanoví metodický návod Státní veterinární správy, který mají k dispozici všechny krajské veterinární správy. Vzorky se tedy budou odebírat od zvířat starších 18 měsíců, těch, která jeví známky nervového onemocnění, zvířat zraněných, uhynulých, a to i důsledku úrazu např. autonehody,

zvířata nutně poražená a utracená. Preferovány jsou oblasti, kde se vyskytla BSE, klusavka ovcí a oblasti s vysokým výskytem jelení zvěře.

Většinu vzorků zajistí krajské veterinární správy ve spolupráci s Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky. V případě ulovení trofejového kusu zahraničním lovcem, kde by pozastavení kusu způsobené dobou vyšetření vzorku způsobilo lovci problémy při návratu, se vzorek neodebírá, avšak pokud ulovený kus vykazoval před ulovením změny chování, byl v podprůměrném výživném stavu (vzhledem k období) nebo měl při vykolení změny na orgánech musí být vzorek odebrán!

U farmových chovů lze vzhledem k nízkému počtu chovaných jelenů v ČR hovořit o vyšetření všech poražených kusů.

Nejde o kroky zbytečné. O chronickém chřadnutí jelenovitých není mnoho známo, mohou onemocnět zvířata již kolem jednoho roku, ale i starší než 13 let, přičemž nejčastěji mezi 3 až 4 roky. Navíc v Evropě toto onemocnění dosud nebylo zjištěno. Právě, aby se potvrdilo, zda jde či nejde o problém pouze Severní Ameriky, rozhodla se Komise provést v EU zmíněný monitoring.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.