Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 8. 6. 2007

Vydáno: 8. 6. 2007
Autor: pospisilova

 Mají si s čím hrát? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Prase je podobné člověku nejen uspořádáním svých vnitřních orgánů a všežravostí, ale také tím, že je hravé. Proto je na místě počítat při chovu prasat s tím, aby chovaná zvířata „neměla dlouhou chvíli“. Je to také jeden z požadavků na welfare, neboli dobrou pohodu chovaných zvířat.
 
Povinnost „hraček“ pro prasata (manipulovatelného materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity) vychází z ustanovení směrnice Rady 91/630/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat. Hovoří o tom podrobně čtvrtý odstavec přílohy k této směrnici: „Prasata musejí mít trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů,
které neohrožují zdraví zvířat.“ Dále pak v odstavci 5 je uvedeno, že prasnice
a prasničky musejí mít stálý přístup k manipulovatelnému materiálu, který splňuje alespoň příslušné požadavky.
 
Ustanovení této směrnice jsme převzali do naší vyhlášky č. 208/2004, o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. V § 3 Minimální standardy pro ochranu prasat se uvádí, že prasata musejí mít trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, jako je např. sláma, seno, dřevo, piliny, kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat.
 
Lze v tomto smyslu konstatovat, že vhodnou je klasická podestýlka, nebo jako nejlepší se jeví dřevěné klacky, které se snadno odstraní, například kompostováním. Nelze určitě doporučit žádné předměty z umělých hmot.
 
Samozřejmě, pokud je řeč o chovu prasat, nestačí jen se starat o jejich „zábavu“, ale chovaná zvířata musejí mít v první řadě dostatek kvalitního zdravotně nezávadného krmiva a stálý přísun ke zdravotně nezávadné napájecí vodě.
 
V současné době probíhají kontroly inspektorů krajských veterinárních správ v těch chovech, které čerpají dotace fondu Sapard;  probíhají podle platných právních předpisů ČR, tedy i podle vyhlášky č.208/2004 Sb. 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.