Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR  8. 11. 2007

Vydáno: 8. 11. 2007
Autor: pospisilova

Nepovolená červeň byla „archivní“.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Před krátkou dobou zakázané barvivo E 128 červeň 2G, které bylo objeveno v loveckém salámu a salámu vysočina, pocházelo ze staré šarže. Ostatní šarže i ostatní výrobky byly u výrobce Vysočina a. s. Hodice v pořádku.

 

Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina uskutečnila ve výrobně salámů v Hodicích pečlivé šetření, a výsledek? Na základě prověření archivů šarží se prokázalo, že byla závadná jedině jedna šarže, právě ta, která byla distribuována na Slovensko. Původ obsahu nepovolené červeně má na svědomí s největší pravděpodobností směs použitého koření. Následné kontroly i kontroly ostatních výrobků neprokázaly přítomnost nepovolené červeně E 128.

 

 Aby bylo zřejmější, o co jde, uvádíme, že kroky, které vedly k zakázání zmíněného barviva do potravin, odstartovaly vědecké poznatky, že by právě E 128 červeň 2G používaná v potravinářském průmyslu mohla za určitých okolností ohrozit zdraví člověka. Toto barvivo totiž může být metabolizováno až na anilin, který podporuje vznik nádorového bujení. Podle dřívější legislativy EK bylo možné toto barvivo použít jen do velmi omezené skupiny masných výrobků. Na základě přehodnocení Vědeckou komisí při Evropském úřadu pro potraviny (EFSA) pak Komise přijala poměrně rychle nařízení platící pro všechny členské země. Jde o Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 z 26. 7. 2007, které zakazuje používat zmíněné barvivo E 128 červeň 2G jako potravinové barvivo.

 

Z uvedeného je zřejmé, že je v silách státního veterinárního dozoru obsah jakékoli nepovolené látky objevit, ale i dohledat její původ. A v současné chvíli lze potvrdit, že v tržní síti  se nenachází žádný lovecký salám, ani salám vysočina ze závodu v Hodicích, který by byl jakkoli zdravotně závadný.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.