Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 7. 11. 2007

Vydáno: 7. 11. 2007
Autor: pospisilova

Jak z Kypru bez problémů.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

Slintavka a kulhavka se stále vyskytuje v různých zemích, občas i na různých místech Evropy, naposledy ve Velké Británii, kde již byla situace zvládnuta, nejnověji pak na ostrově Kypr.

 

Zajisté lze hned v úvodu říci, že přímé ohrožení turistů, kteří na Kypr zamíří, nepřipadá v úvahu, nicméně určitá opatření platí i pro ně; především ale s ohledem na možnost zavlečení slintavky a kulhavky do Evropy rozhodla Evropská komise o některých opatřeních.

 

Vzhledem tedy k tomu, že dne 1. 11. 2007 bylo potvrzeno jedno ohnisko slintavky a kulhavky na farmě blízko Larnaky, vydala Evropská komise dne 6. listopadu rozhodnutí Komise č. 2007/718/ES, o některých opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru, které zakazuje dovážet maso, masné výrobky ze skotu, ovcí, koz, prasat a ostatních vnímavých sudokopytníků, mléko a mléčné výrobky ze skotu, ovcí a koz do ostatních členských států EU, tedy i České republiky.

 

Produkty vnímavých zvířat by bylo možno přivézt pouze za podmínek daných rozhodnutím Komise č. 2007/718/ES a doprovázených příslušným úředním osvědčením. Tímto dovozem se myslí dovozy obchodní a produkty tepelně opracované.

 

Zmíněné rozhodnutí platí zatím do 15. 12. 2007, jeho platnost bude prodloužena nebo zrušena na základě aktuální nákazové situace.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.