Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 5. 9. 2007

Vydáno: 5. 9. 2007
Autor: pospisilova

Výstavy drůbeže se už mohou konat.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

  

Přestože i dosud mohly krajské veterinární správy povolovat výjimky, rozhodla Státní veterinární správa ČR, že od pátku 7. 9. od 00 hodin je již opět možné pořádat výstavy drůbeže a ostatních ptáků, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže na celém území republiky

 

Nadále pak platí pro chovatele podnikatele povinnost hlásit své místně příslušné krajské veterinární správě poklesne-li v jejich chovu produkce vajec o více než 5 % po dobu delší než  2 dny, poklesne-li příjem potravy a vody v chovu drůbeže o více než 20 %, anebo když zaznamená úmrtnost drůbeže vyšší než 3 % týdně.

 

K tomuto rozhodnutí zmírnit mimořádná veterinární opatření z 28. 6. 2007, dospěla Státní veterinární správa ČR po zhodnocení současné nákazové situace. Nevyskytly se už delší dobu žádné případy ptačí chřipky v chovech, ani nebyli zjištěni žádní volně žijící ptáci, kteří by na tuto nákazu uhynuli.

 

Samozřejmě je třeba druhou větou dodat, že nelze vyloučit opětné objevení se ptačí chřipky na našem území. Stále jsou z Evropy hlášeny čas od času další případy. Proto je nutné, aby chovatelé opravdu věnovali pozornost svým chovům a dbali na to, aby veškerý personál dodržoval zásady hygieny, a aby účinně bránili kontaktu chované drůbeže z vnějším prostředím. To ostatně vyplývá z vyhlášky č. 8/2007, která v § 3 vyjmenovává povinnosti chovatelů – např. podávat krmení pod přístřešky, zabránit kontaktu s volně žijícími živočichy, či chovat odděleně vodní a hrabavou drůbež.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.