Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 5. 10. 2007

Vydáno: 5. 10. 2007
Autor: pospisilova

Obchodníci, pamatujte na tranzit! Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

Při obchodování s potravinami živočišného původu i s živými zvířaty v EU, tj. v rámci intrakomunitárního trhu prakticky není problémů. Základnám požadavkem je splnění podmínek vyplývajících z veterinární legislativy, která je v tomto smyslu ve všech členských zemích stejná.

 

Při obchodování s nečlenskými, tzv. třetími zeměmi, musí vývozce splnit veterinární požadavky cílové země, a to samozřejmě není nic nelogického ani nového. A Státní veterinární správa se i snaží našim zájemcům o uplatnění jejich produkce na trzích nečlenských zemí pomoci, a to při vyjednávání veterinárních certifikátů zmíněných zemí, jako tomu bylo v případě Ruské federace apod., dále při zajišťování certifikace, atd.

 

Je ovšem třeba při této příležitosti upozornit na to, že při cestě produktů živočišného původu, a zejména živých plemenných či jatečných zvířat, do cílové země, si musí obchodník zjistit podmínky (například tranzitní veterinární povolení) pro tranzit od země, přes kterou bude zásilka cestovat. Tak se v uplynulých dnech dostali do problémů vývozci skotu do Kazachstánu, kteří neměli povolení pro tranzit přes Rusko.

 

Lze tedy zopakovat, že při plánované cestě veterinárního zboží je potřeba tranzitní zemi (její veterinární autoritu) požádat o tranzit, popřípadě o stanovení podmínek pro tranzit. A tak se vyhnout možným problémům.

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.