Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 4. 9. 2007

Vydáno: 4. 9. 2007
Autor: pospisilova

Tiplíci „dorazili“ do Bavorska.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Je to především varováním pro naše chovatele, že se katarální horečka ovcí, neboli bluetongue, kterou přenášejí tiplíci, objevila v sousedním Bavorsku. Toto onemocnění nezpůsobuje hromadné úhyny, postihuje především malé přežvýkavce, ovce a kozy, kteří mohou i uhynout, u skotu jsou projevy mírnější, někdy i bez klinických příznaků.

 

Bluetongue se zatím šíří po Evropě směrem od západu, od Belgie, Nizozemska, Lucemburska, částečně do Francie, a dále na východ. Naposledy bylo toto onemocnění naší republice nejblíže v lednu v Dolním Sasku, nyní pak nyní v Bavorsku. Tiplíci se sice drží v okruhu několika kilometrů, ale poryvy větrů je mohou zanést na velké vzdálenosti. Proto se také kromě dvacetikilometrového pásma okolo ohniska vymezuje ochranné pásmo do vzdálenosti 100 kilometrů, na které navazuje pásmo dozoru zasahující do vzdálenosti 150 kilometrů od ohniska. V těchto pásmech pak platí pro chovatele zejména zvýšená opatrnost a omezení přesunu zvířat.

 

V případě výskytu katarální horečky ovcí v sousedním Bavorsku zasahuje pásmo dozoru částečně i na území Karlovarského a Plzeňského kraje. Proto budou v některých okresech zmíněná omezení platit. Půjde o okresy Sokolov, Cheb a Tachov. V souvislosti s tím obě KVS vydávají v souladu s legislativou mimořádná veterinární opatření, tj. stanoví opatření platná pro pásmo dozoru. Zvířata v pásmu dozoru mohou být přesunována jen po splnění stanovených podmínek (např. po laboratorním vyšetření a po ošetření insekticidy).

 

V souvislosti s výskytem katarální horečky ovcí v Německu v loňském roce a na začátku letošního roku zahájila SVS ČR sérologické vyšetřování zvířat v příhraničních oblastech. Všechna dosud provedená vyšetření byla negativní (šlo o 47 hospodářství a 533 vyšetřených zvířat).

 

Stručně lze uvést, že by chovatelé měli při jakékoli podezřelé změně zdravotního stavu zvířat spolupracovat se svými soukromými veterinárními lékaři a případně hlásit tuto skutečnost místně příslušné krajské veterinární správě. V případě diagnostikování katarální horečky v některém chovu by místně příslušná krajská veterinární správa přijala konkrétní mimořádná opatření, obdobná jako nyní přijali veterináři v Německu. Státní veterinární správu ČR by samozřejmě taktéž informovala ostatní členské země EU, zejména o  přijatých mimořádných veterinárních opatřeních (o vyhlášení ochranných pásem, zákazu přesunu živých zvířat a zákazu obchodu se živými přežvýkavci). Je třeba dodat, že chovy by nebyly likvidovány.

 

Právě proto, že se onemocnění bluetongue opět přiblížilo naší republice, je nanejvýš vhodné mít se na pozoru.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.