Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 4. 6. 2007

Vydáno: 4. 6. 2007
Autor: pospisilova

Cesta na východ otevřena Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Přestože se mohou naši výrobci potravin živočišného původu svými produkty i chovatelé svými zvířaty dobře uplatnit na intrakomunitárním trhu, láká je v poslední době možnost expandovat na trh zemí Ruské federace. Státní veterinární správa ČR již proorganizovala řadu jednání s ruskou stranou a výsledkem je oboustranné schválení celé řady veterinárních certifikátů, na jejichž základě mohou naši zpracovatelé i zemědělci své produkty v zemích Ruské federace úspěšně uplatňovat.
 
Dosud navštívili ruští inspektoři během již čtyř misí desítky zájemců o vývoz do Ruské federace. K dnešnímu dni je schváleno 24 provozů na vývoz masa a mléka a dalších živočišných produktů. Těchto provozů bude ještě více, na další „várku“ schválení ruskou stranou čekáme na základě poslední mise, která se uskutečnila ve dnech 10. až 27. 4. 2007.
 
V současné době je v platnosti na úrovni EU a Ruské federace schváleno 18 veterinárních osvědčení, které se týkají vývozu živočišných produktů i zvířat do Ruské federace; a další 4 osvědčení byla dohodnuta mezi ČR a Ruskou federací.
 
Je tedy možné říci, že pro vývoz našich zemědělských produktů na východ je cesta otevřena a podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR je dobře, že naši zpracovatelé i zemědělci tyto možnosti využívají.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.