Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 4. 12. 2007

Vydáno: 4. 12. 2007
Autor: pospisilova

Na čem jsme závislí?  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Sotva se člověk narodí, tak… tak co? Musí jíst, směje se, pláče a také už směřuje ke smrti. Ale to je pro většinu narodivších se přece jen v nedohlednu a konec za vzdálený považuje i dospělý do vysokého věku. Aby ten konec nastal co nejdéle a když už, tak aby člověk odešel „na druhý břeh“ v plné svěžesti, to bývá mnohdy chápáno jako cíl života, nikoli prostředek, aby byl život žit smysluplně.
 
A aby měli lidé co nejméně starostí se zažíváním a s případnými riziky z nějak zdravotně závadné potravy, to je starostí státního veterinárního dozoru. Jak lidé pak naloží se svou zdravou a dobře živenou tělesnou schránkou, to už záleží jen na nich samotných. Také zda přistoupí na označení spotřebitel, nebo zákazník.
 
Ano, dnes jsou lidé doopravdy, dobrém smyslu, hodně závislí na státním veterinárním dozoru a na plnění všech veterinárních předpisů. Jejich důsledkem je i to, že musejí být potraviny, zejména balené výrobky, patřičně označené. Z etiket musí být jasné, kdo je výrobcem nebo distributorem, kdo zodpovídá za zdravotní nezávadnost. Musí zde být uvedeno například složení a zejména doba trvanlivosti, popřípadě doba použitelnosti.
 
Je zajímavé, že kromě povinných údajů, které Státní veterinární správa ČR kontroluje, a někdy je s tím potíž, je možné se i setkat s údaji nepovinnými, které může zákazník jedině přivítat. Nad rámec povinnosti dané veterinárními vyhláškami je například se možné na jednom baleném rybím výrobku dočíst, že do výrobku nebyla dodána žádná voda. Takový údaj každá hospodyně přivítá. Pro úplnost dodáváme, že je-li v mrazených rybách obsaženo více než 5 % přidané vody, musí etiketa tento údaj obsahovat.
 
Samozřejmě, že při nákupu potravin živočišného původu se může zákazník spolehnout na to, že výrobky pocházejí ze závodů, kde byly vyrobeny za podmínek daných platnou legislativou, jejíž dodržování kontroluje státní veterinární dozor. Nicméně lze doporučit, aby si každý pečlivě četl etikety, zejména pak ty o době použitelnosti, popřípadě i návod! Zde pak doporučení k uchovávání.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.