Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 4. 10. 2007

Vydáno: 4. 10. 2007
Autor: pospisilova

Pozor na slintavku a kulhavku.   Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Ve Velké Británii se vyskytla slintavka a kulhavka. Nicméně současná situace je taková, že Evropská komise došla k rozhodnutí, že lze umožnit od 12. 10. 2007 obchod s britským hovězím, skopovým a vepřovým masem za odpovídajících garancí, a to na základě přijatých opatření v rámci regionalizace. Samozřejmě, pokud bude situace nadále příznivá.
 
Nejnověji je slintavka a kulhavka hlášena i z evropské části Turecka (Thrákie), kde se naposledy vyskytla na počátku letošního roku a nyní opět.
 
Přestože se slintavka kulhavka objevila na našem území více než před 30 lety (v roce 1975), lze říci, že na základě tehdejších zkušeností i na základě současné veterinární legislativy bychom postupovali tak razantním způsobem, aby se nákaza nemohla rozvléci.
 
Ve Velké Británii zaznamenali se slintavkou a kulhavkou velké problémy v roce 2001, kdy se kvůli nedostatečným opatřením nákaza rozvlekla na celé území Britských ostrovů a bylo utraceno přes 4 miliony kusů zvířat a ztráty byly vyčísleny na téměř 400 milionů eur. Letos není zatím problém takového rozsahu a je patrné, že i na základě zkušeností získaných před šesti lety britští kolegové situaci zvládají lépe.
 
Na druhém konci Evropy pak hrozí slintavka kulhavka z Turecka, kde je stále čas od času zjišťována, naposledy letos v lednu. Je třeba uvést, že z oblastí, kde se tato nákaza vyskytla se nesmí žádná živá vnímavá zvířata vyvážet, jde o sudokopytníky, ani žádné tepelně neopracované produkty. Nicméně je na místě varovat všechny turisty a cestující do těchto oblastí, že si nesmějí odsud dovážet žádné potraviny živočišného původu. Ty jim budou na místech vstupu do členských zemí EU zabaveny (tj. zejména na letištích).
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.