Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 4. 1. 2008

Vydáno: 4. 1. 2008
Autor: pospisilova

Pro klid v zimě.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Kde jsou ty časy, kdy lidé v zimě odpočívali a nabírali sil na zemědělskou sezónu. Dnes, kdy v zemědělství pracuje jen několik procent práce schopného obyvatelstva o nějakém odpočívání při opravě cepů a jiného zemědělského náčiní nelze hovořit. Jakmile napadne trochu sněhu, míří tisíce lidí do volné krajiny a hor za zimními radovánkami. K tradičnímu lyžování přibývají další způsoby užívání si, například na snowboardech, a v poslední době zejména na terénních čtyřkolkách a sněžných skůtrech, se kterými někdy brázdí pole a i lesní tišiny.

 

V souvislosti s těmito aktivitami je nanejvýš vhodné připomenout, že je třeba brát ohled na volně žijící zvířata. Veškerý hluk a provoz mimo vyznačené cesty a sportovní areály zvířata znejisťuje a plaší a vyčerpává. Vyplašená zvěř se dává v hlubokém sněhu na úprk a při nadměrném vyrušování se vysiluje a je ohroženo její zdraví. Následkem námahou zvýšeného dýchání (hyperventilace) mohou být záněty horních cest dýchacích, záněty plic, vyčerpání a úhyn. Za velmi nevhodné lze považovat i pohyb psů na volno, popřípadě bez vodítka v lese nebo ve volné krajině, pokud lze předpokládat, že se v ní vyskytuje zvěř.

 

Hovoříme-li o zimních rizikách, je při této příležitosti dobré připomenout, že je nutné i sledovat silážní jámy a jímky v okolí zemědělských hospodářství, neboť do odkrytých jam či jímek může hladová  zvěř hledající potravu spadnout a popřípadě se utopit.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.