Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 4. 1. 2007

Vydáno: 4. 1. 2007
Autor: pospisilova

Kde jsou a kde nejsou listerie Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
    
Obecně lze říci, že celá řada bakterií se vyskytuje všude v prostředí, tedy i tolik démonizované Listerie monocytogenes. Aby riziko kontaminace potravin, v našem případě potravin živočišného původu, bylo co nejmenší, a přítomné bakterie se nemohly nežádoucím a zdraví lidí ohrožujícím způsobem pomnožit, funguje státní veterinární dozor.
 
A v uplynulých týdnech byly listerie v některých potravinářských provozech zjištěny. Místně příslušné krajské veterinární správy okamžitě nařídily nápravná opatření, která spočívala v provedení takových úprav a kroků, aby se problémy neopakovaly. Šlo zejména o důslednou sanitaci výrobních prostor a desinfekci prostředí. V řadě případů již došlo k obnovení výroby.
 
Zjištění, která provedly orgány státního veterinárního dozoru samozřejmě neznamenají konec. Tam, kde byly zjištěny problémy, musejí zpracovatelé počítat s následnými kontrolami.
 
Snad lze ještě konstatovat, že problémy byly zjištěny například u zrajícího sýra balaldur, následně pak v některých výrobnách lahůdek, což již není přímo předmětem kontroly veterinárních orgánů. Nebyly zjištěny žádné problémy u výrobců sýrů niva či camembert.
 
Je nutné si však uvědomit, že nevíce problémů může vznikat nikoli při výrobě, ale při následné distribuci či zpracování, a zejména pak při nakládání s výrobky v domácnostech spotřebitelů, kdy není dodržen teplotní režim, popřípadě není brán ohled na dobu údržnosti – přesně na dodržení doporučené doby spotřeby, popřípadě data použitelnosti.
 
Orgány státního veterinárního dozoru i nadále prověřují veškeré provozy pod veterinárním dozorem, tj. zpracovny a výrobny masných i mléčných výrobků, a to po celém území ČR.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.