Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 30. 7. 2007

Vydáno: 31. 7. 2007
Autor: pospisilova

Co se smí, a co se nesmí (dovézt).  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Jelikož není mnoha lidem jasno, co si smí z dovolené bez problémů přivézt, uvádíme následující fakta. Je tomu tak i proto, že si nemálo lidí neuvědomí, že by při návratu ze zemí mimo EU mohli mít při překročení hranic unie nějaké problémy.

 

Státní veterinární správa ČR považuje právě v období turistické sezóny za užitečné připomenout, že například salám či sýr ze zemí mimo Evropskou Unii zamýšlený jako dárek není tím nejlepším řešením.

 

Dnem přistoupení České republiky k EU 1. května 2004 nabylo účinnosti nařízení Komise (ES) č. 745/2004 o dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu:

Pro soukromé osoby platí ze zemí mimo EU zákaz dovozu masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků.

 

Jedinými výjimkami jsou:

1. Sušené mléko pro kojence, kojenecká strava a zvláštní potraviny nutné ze zdravotních důvodů za podmínky, že:

         tyto produkty není třeba před spotřebou udržovat v chladu;

         jde o značkové balené produkty;

         obal je neporušen.

2. Pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska s kombinovanou celkovou hmotností nepřesahující 5 kg.

3. Pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Andory, Norska a San Marina.

 

Je třeba zdůraznit, že pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky mohou být dovezeny za podmínky, že:

         jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, které vyhovuje požadavkům na vstup do EU (produkt pochází ze schválené třetí země a schváleného výrobního závodu),

         produkty budou deklarovány a doklady předloženy při příjezdu pro účely veterinární kontroly.

 

Bez předložení k veterinární kontrole může být přivezen až 1 kg potravin živočišného původu jiných než masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků (ryby, vejce, med..), ovšem za podmínky, že se jedná o schválenou třetí zemi (lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz – obchodování s veterinárním zbožím – seznamy třetích zemí), a že výrobek je správně označený a obal není porušený.

 

Cestující jsou při návratu ze zemí mimo EU kontrolováni na všech letištích v ČR příslušnými celními úřady. V celním prostoru jsou umístěny speciální odpadkové nádoby, kam mohou cestující tyto potraviny dobrovolně vyhodit dříve než budou podrobeni kontrole.

 

Pro úplnost informace, a také proto, že ne každý hned dokáže vyjmenovat členské země, lze připomenout země EU, kterých se toto nařízení Komise netýká: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.