Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 30. 1.  2007

Vydáno: 1. 2. 2007
Autor: pospisilova

I Kyprianou upozorňuje na možná rizikaZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
V uplynulém týdnu se na výstavě Grüne woche v Berlíně mimo jiné hovořilo o možných problémech v chovu hospodářských zvířat. Markos Kyprinou ve svém projevu upozornil na některá rizika pro chovaná hospodářská zvířata v EU v souvislosti se změnami klimatu. Je zřejmě nutné počítat s bluetongue, katarální horečnou ovcí a skotu, možná i s klasickým morem prasat a problémy zřejmě způsobí v příštích letech i ptačí chřipka.
 
Při pohledu na celkovou nákazovou situaci v EU a nákazovou situaci v naší republice bychom mohli být zdánlivě spokojeni, nicméně s určitými riziky Státní veterinární správa ČR také počítá. To, že se nám bluetongue zatím vyhýbá, neznamená, že v budoucnu nemůže dorazit. Klasický mor prasat se stále vyskytuje u našich západních i východních sousedů. Zatím se nám daří, aby se k nám toto nepříjemné onemocnění prasat nedostalo, zejména do chovů hospodářských zvířat, domácích prasat.
 
S ptačí chřipkou již máme z loňska zkušenosti a právě díky důsledným krokům orgánů státního veterinárního dozoru se podařilo společně s chovateli (i za přispění laické veřejnosti) zabránit jejímu zavlečení do chovů drůbeže.
 
Státní veterinární správa ČR, podle svého ústředního ředitele Milana Maleny, ze slov komisaře Markose Kyprianou bere vážně všechna varování před riziky, se kterými je v současné době otevřeného intrakomunitárního trhu a v souvislosti s měnícím se klimatem nutné počítat. Bude to znamenat i nadále velkou náročnost pro orgány státního veterinárního dozoru. Půjde i nadále zejména o důslednou kontrolu surovin a potravin živočišného původu obchodovaných v rámci intrakomunitárního trhu, a to v místech určení. Dále pak půjde o monitoring nebezpečných nákaz a o uskutečňování programů proti salmonelám v chovech drůbeže, popřípadě prasat a o provádění ozdravovacích programů, například proti infekční bovinní rhinotracheitidě (neboli IBR) aj.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.