Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 9. 2007

Vydáno: 3. 9. 2007
Autor: pospisilova

Nákazová situace je zatím dobrá.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Ve Velké Británii se další ohniska slintavky a kulhavky nevyskytují, vyskytla se pouze dvě. Vyhlášená a přijatá opatření proti této nebezpečné nákaze sudokopytníků jsou nastavena do 15. 9. Poté, nebudou-li problémy, uvažuje Evropská komise o jejich celkovém odvolání.
 
I v případě aviární influenzy, neboli ptačí chřipky se jeví být situace konsolidovaná. V naší republice nejsou v současné době hlášeny žádné podezřelé úhyny. Proto také Státní veterinární správa ČR nyní zvažuje odvolání dosud platných mimořádných veterinárních opatření zejména v tom smyslu, že bude možné pořádat výstavy drůbeže.
 
Do budoucna pochopitelně nelze vyloučit, že se nějaký další případ nevyskytne, proto také je třeba opět chovatelům drůbeže připomenout povinnost hlásit místně příslušné krajské veterinární správě jakékoli nepříznivé změny zdravotního stavu chované drůbeže, nemluvě o zcela jasné povinnosti hlásit hromadné úhyny chované drůbeže.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.