Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 10. 2007

Vydáno: 3. 10. 2007
Autor: pospisilova

BSE mimo zájem. Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

Je to logické, že po pozornosti, kterou veřejnost věnovala ještě v období okolo roku 2000 výskytu bovinní spongiformní encefalopatie, známé pod zkratkou BSE, neboli nemoci šílených krav, zájem nyní téměř utichl. Přijatá veterinární opatření prakticky vylučují možnost, že by bylo ohroženo zdraví lidí. Všechny potenciálně rizikové části jatečných těl skotu jsou již na jatkách odstraňovány a likvidovány.

 

Dále se všechny kusy porážené nad 30 měsíců stáří vyšetřují. Na základě tohoto  monitoringu lze potvrdit, že výskyt tohoto onemocnění je čím dál méně častý. Je tomu tak všude v Evropě, je tomu tak i v ČR.

 

V roce 2001, kdy se s vyšetřováním začalo, byly diagnostikovány dva případy, stejně tak v roce 2002, v roce 2003 byly 4 případy, v roce 2004 bylo u nás diagnostikováno 7 případů, v roce 2005 bylo případů onemocnění BSE nejvíce, celkem 8 a poté došlo k razantnímu poklesu. V roce 2006 pouze 3 případy a letos pouze jeden, a to 10. 9. v zemědělském podniku v Zálší. Dosud bylo u nás na celkem 1 167 060 vyšetřených kusů skotu zjištěno 27 nemocných dobytčat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.