Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 29. 3. 2007

Vydáno: 29. 3. 2007
Autor: pospisilova

Na salmonely nezapomínámeZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Hlavním cílem státního veterinárního dozoru je zajistit, aby byly potraviny živočišného původu zdravotně nezávadné, tj. jak se dnes rádo říká bezpečné, to znamená i vejce a drůbeží maso.
 
Státní veterinární správa ČR již od 1. ledna 2007 realizuje v chovech drůbeže programy pro tlumení salmonel a uskutečňuje kroky proti salmonelám v chovech nosnic pro produkci konzumních vajec a v reprodukčních hejnech.
 
Dalším krokem, který bude následovat je tlumení salmonel v chovech brojlerů. Abychom se dozvěděli, jaká je situace v našich chovech a v chovech ostatních členských států, proběhla na celém území EU od 1. 10. 2005 – 30. 9. 2006 základní studie s cílem zjistit nakolik se v těchto chovech salmonely vyskytují. Na základě výsledků této studie bude evropskou Komisí stanoveno, o kolik se má tento výskyt snížit v určitém časovém období. Podle toho pak všechny členské státy zpracují program tlumení salmonel v chovech brojlerů, který musí odeslat Komisi ke schválení do konce tohoto roku a jeho uplatňování bude závazné od 1. ledna 2009. Stejné závazky má i Česká republika a v praxi to znamená, že od roku 2009 budeme mít v platnosti již tři programy na tlumení salmonel v chovech drůbeže.
 
Výsledky, které byly dosaženy v této studii byly dnes zveřejněny na stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Vyplývá z nich, že výskyt nebezpečných sérotypů Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium je v ČR pod celoevropským průměrem. Samozřejmě to není důvod k předčasné radosti a uspokojení. Tato fakta lze chápat jako další výzvu pro zkvalitnění veterinární péče a určitý závazek pro další zintenzívnění preventivní činnosti v chovech drůbeže s cílem zajistit vysoce kvalitní a bezpečné potraviny pro náš stůl.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.