Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 28. 8. 2007

Vydáno: 28. 8. 2007
Autor: pospisilova

Ptačí chřipka v Německu.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
S obdobným problémem, s jakým se v průběhu června července potýkala naše republika zápolí nyní u sousedů v Německu. Veterinární opatření jsou zde stejná, okolo ohnisek jsou vymezená pásma ochrany a pásma dozoru a německé veterinární orgány počítají s utracením téměř 200 000 kusů drůbeže.
 
Po počátečních nesrovnalostech v hlášení z Německa se Státní veterinární správa ČR ujistila, že kachňata, která byla ze Spolkové republiky do ČR dovezena nepocházela ani z postižených chovů, ani z jejich blízkosti. Tudíž není důvod přijímat žádná mimořádná rozhodnutí a opatření.
 
Evropská komise a tudíž i Státní veterinární správa ČR akceptuje německá opatření proti případnému rozvlečení ptačí chřipky a považuje je za účinná.
 
Nicméně Státní veterinární správa ČR upozorňuje, že riziko ptačí chřipky je stále reálné. Proto je nutné dodržovat ta opatření, která jsou stále v platnosti, tj. zákaz výstav a nutnost hlásit zejména všechny podezřelé úhyny, to platí především pro chovatele podnikatele!
 
Je však třeba veřejnosti připomenout to, že pro hlášení jednotlivých úhynů volně žijících ptáků není důvod, zejména pokud jde o jednoho dva holuby, či drobné pěvce. Podezřelé jsou hromadné úhyny ve stejný čas, a to v počtu nad pět kusů.
 
Je na místě ocenit, že chovatelé berou případné riziko vážně, nedávné zkušenosti ukázaly, že dodržovat zásadní zoohygienické zásady a veterinární opatření se vyplatí.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.