Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 27.8.2007

Vydáno: 28. 8. 2007
Autor: pospisilova

Kontrolujeme i to, co je „anglické“ a „studentské“.   Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,

Kvůli listerii nařídila Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj stáhnout z expedice 260 kg anglické slaniny a Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj 400 kg studentského salámu. V obou případech se do tržní sítě nic nedostalo.
Oba uvedené případy svědčí o tom, že se orgány státního veterinární ho dozoru věnují kontrolám zdravotní nezávadnosti výroby. Poslední dva případy jsou z 21. 8. a druhý z 27. 8.

Výrobci anglické slaniny byla dále uložena pokuta a samozřejmě nařízena sanitace. Kvůli obsahu listerií ve studentském salámu bylo druhému výrobci uloženo mimořádné veterinární opatření, které spočívá zejména v tom, že výroba může být obnovena až po dvou negativních vyšetřeních stěrů po provedené sanitaci.
 

Orgány státního veterinárního dozoru vykonávají běžný veterinární dozor při získávání surovin i při výrobě potravin živočišného původu. Efektem je to, že prakticky z důvodů možné kontaminace výrobků nelze hovořit o bezprostředním ohrožení zdraví lidí. I případná nadlimitní zjištění neznamenala bezprostřední ohrožení.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.