Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 27. 3. 2007

Vydáno: 30. 3. 2007
Autor: pospisilova

I masu nic neníZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Na základě nedávných skutečných i domnělých problémů s potravinami živočišného původu provedli veterinární inspektoři celou řadu cílených namátkových kontrol. Nezjistili žádná pochybení.
 
A to nejprve byla prověřena v uplynulém týdnu logistická centra obchodních řetězců kvůli riziku výskytu listerií (bakterie Listeria monocytogenes). Inspektoři odebrali celkem jedenáct vzorků tzv. rizikových výrobků a všechny výsledky byly negativní. Dále pak prověřili vzorky masa obchodovaného na našem trhu v rámci intrakomunitárního trhu. Ve všech případech byla provedena laboratorní vyšetření na rezidua cizorodých látek a léčiv. Ani zde nebyla zjištěna žádná závada. Maso bylo též vždy správně označeno. V době kontroly bylo zjištěno, že převážná část masa původem z jiné členské země EU pocházela ze zvířat českých chovů.
 
Lze tedy potvrdit, že je možné se spolehnout na to, že jsou dodržována ustanovení veterinární legislativy, která platí stejným způsobem pro všechny členské země EU. Samozřejmě, že namátkové kontroly při uvádění potravin živočišného původu do oběhu úměrným , tj. nediskriminačním způsobem, budou pokračovat i nadále a v případě pozitivních zjištění se podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, zintenzívní.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR