Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinárni správy ČR 27. 11. 2007

Vydáno: 27. 11. 2007
Autor: pospisilova

I „plody moře“ sledujeme.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Na našem trhu zdomácněly už i takové dobrůtky, jako jsou mušle, krevety či chobotnice. Na svátečním stole se vyjímají opravdu dobře. I těmto „potravinám živočišného původu“ se věnují orgány státního veterinárního dozoru.
Přestože tyto produkty nejsou domácí provenience a jsou uvolňovány na intrakomunitární trh ostatními členskými státy EU, popřípadě propouštěny pohraničními veterinárními stanicemi na vstupových místech EU, kontrolujeme tyto zásilky v místech určení. Jediné vstupní místo má ČR na letišti v Ruzyni, kde je tato naše jediná pohraniční veterinární stanice. Dosud jsme nezaznamenali takové problémy, které by znamenaly ohrožení zdraví lidí.
Nicméně lze v poslední době zmínit případ, na který jsme byli upozorněni systémem RASFF, systémem rychlého varování, který se týkal 10 kg zdravotně závadných slávek (Mytilus Galloprovincialis) z Itálie. Ani v tomto případě nedošlo k ohrožení zdraví lidí.
Pro představu, jak probíhají kontroly veterinárního zboží v rámci intrakomuniárního trhu lze uvést, že probíhají kontroly v místě určení, a to jednak „papírově“, v případě podezření se však i zde odebírají vzorky pro vyšetření, než je výrobek uvolněn do oběhu. Pokud jsou zjištěny závady, rozhodne místně příslušná veterinární správa zásilku neuvolnit do oběhu a buď ji poslat zpět dodavateli nebo ji na náklady dovozce tzv. neškodně odstranit.
Je obecně známo, že některé veterinární zboží snadno podléhá zkáze, a mezi takové například patří i celá řada „plodů moře“, tedy i mušlí. Při přepravě i dalším uchovávání, které je velmi krátké, musí být dodržena stanovená, popřípadě doporučená, teplota. Mušlí se na našem trhu neobjeví mnoho, proto je potřeba na tyto skutečnosti nezapomínat.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.