Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 26. 7. 2007

Vydáno: 26. 7. 2007
Autor: pospisilova

Jitrnice a tlačenky jako důkaz (listerií).  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Bez ohledu na mediální pozornost (či lhostejnost) Státní veterinární správa pečlivě sleduje ve výrobě potravin živočišného původu případnou přítomnost celé řady potenciálně nebezpečných mikroorganismů. Kromě například salmonel, se pozornost veterinárních inspektorů soustřeďuje zejména na přítomnost bakterií Listeria monocytogenes.

 

Lze říci, že od počátku letošního února do dnešního dne provedli inspektoři všech krajských veterinárních správ ve výrobnách a pracovnách přes tisíc cílených kontrol, přesně 1117. Každý týden je o situaci informován ústřední ředitel Státní veterinární správy.

 

Od února do července inspektoři zjistili téměř 50 pochybení, ve všech případech uložili buď závazný pokyn k odstranění závad, popřípadě mimořádné veterinární opatření spojené s uložením pokuty, ve všech případech pak zákaz uvedení do oběhu a zlikvidování produktu v asanačním podniku.

 

Pokud lze zhodnotit výsledky kontrol, tak zdaleka nejčastější pochybení veterinární inspektoři zjišťovali u masných výrobků tepelně opracovaných, které však byly opracované málo, tj. nedovařené. Těmito tepelně opracovanými výrobky se rozumí především různé klobásky, jitrnice, tlačenky, měkké salámy. Problémy byly zjištěny také u některých uzených ryb a sýrů. Ve všech zjištěných případech nebyly závadné výrobky propuštěny do tržní sítě a byly tzv. neškodně odstraněny, tj. zlikvidovány v asanačním podniku. Pochopitelně u všech výrobců byla a jsou kontrolována nařízená veterinární opatření.

 

Při pohledu na statistiku nálezů je možné konstatovat, že asi 50 % nálezů pochází z masných výrobků,  30 % z rybích výrobků a asi po 10 % výrobků mléčných a lahůdek. Pokud jde o lahůdkářské výrobky, tak výskyt listerií se týká asi ze 75 % těch, které obsahují majonézy. A pokud jde o masné výrobky, tak potenciálně nejrizikovější jsou právě ty vařené (50 %) a měkké (asi 15 %).

 

A poučení pro spotřebitele? Do tržní sítě se v případě českých výrobků uvádějí výrobky zdravotně nezávadné ze závodů, které jsou pod veterinární kontrolou. Když se však přesto zákazníkovi při prodeji něco nezdá, což nelze vyloučit, nechť řeší problém buď v rámci normálního reklamačního řádu, popřípadě ať kontaktuje místně příslušnou veterinární správu, která prověří ve kterém stádiu distribuce či výroby mohlo dojít k chybě.

 

 Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.