Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 25. 9. 2007

Vydáno: 25. 9. 2007
Autor: pospisilova

S ptáky do EU jen neobchodně a „za křídlo“ (tj. s doprovodem).  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

Dovoz ptáků do EU za obchodním účelem je nadále podstatně omezen, a to nařízením Komise (ES) č. 318/2007. Je to z důvodů zdravotních rizik, zejména kvůli ptačí chřipce.

 

Na základě rozhodnutí Komise č. č. 2007/25/ES ale existuje výjimka, která vychází vstříc lidem, kteří se například stěhují se svými opeřenými miláčky. Ta stanoví, že je možné s patřičnými veterinárními potvrzeními neobchodně ptáky do EU dovézt, avšak jedině za podmínky, že jsou ptáci doprovázeni svým majitelem. Nejvíce však pět kusů!

 

Bohužel, s tím, jak je omezen komerční dovoz, hlad po exotických ptácích sílí a nachází se více takových lidí, kteří se snaží si jako neobchodní zboží ptáky dovézt sami. Může pak dojít i k takovému případu, jako nedávno, kdy se naši turisté vypravili pro papoušky do jihovýchodní Asie, vyřídili si CITES i veškeré veterinární doklady a do celé akce vložili nemalé finanční prostředky. Bohužel let z exotické země byl zrušen a oni neměli možnost vézt si papoušky jako spoluzavazadlo. Museli se vrátit do vlasti a papoušky poslali v doprovodu jednoho z nich náhradním letem. Samozřejmě nastaly veliké komplikace při veterinárním odbavení v místě vstupu do EU. 

 

Pak dojde často k tomu, že když se cestovatelé octnou v úzkých, je to Státní veterinární správa ČR, na kterou si vzpomenou, že by jim měla pomoci, a to přesto, že byli několikrát poučeni, jaký smysl má vlastně rozhodnutí Komise č. 2007/25/ES plnit. Považujeme tedy za vhodné apelovat na všechny potenciální dovozce, že pokud si hodlají ptáky ze zahraničí přivézt, činí tak na vlastní riziko a může se stát, že přijdou o nemalé finanční prostředky. Navíc i osud ptáků může být nejistý. Ten kdo je tak výhodně prodal, určitě nebude mít zájem, aby se mu ptáci vrátili zpátky, popř. aby ještě zaplatil zpáteční let. 

 

Proto považuje Státní veterinární správa ČR za vhodné upozornit na to, aby za prvé lidé zmíněnou výjimku z nařízení Komise č. 2007/25/ES nezneužívali.

 

Pro úplnost informace uvádíme, že Evropská komise v nařízení č. 318/2007 vyjmenovává některé třetí země, ze kterých lze ptáky obchodně do EU dovézt. Není jich však mnoho a z hlediska možných zájemců o dovoz nejde o země příliš zajímavé. Patří sem například USA, Chorvatsko, Austrálie, část Brazílie, Kanada, Švýcarsko, Chile, Izrael, Nový Zéland či Tunisko. Navíc musí být ptáci odchovaní v zajetí a musejí pocházet ze schváleného chovného zařízení.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.