Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 25. 7. 2007

Vydáno: 25. 7. 2007
Autor: pospisilova

Zmrzlina jen pro zvířata?  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Orgány státního veterinárního dozoru zjistily v rámci rutinních pravidelných kontrol u výrobce mražených smetanových krémů v jeho přípravně směsí (Euroice s. r. o. v Královéhradeckém kraji) sušenou syrovátku označenou na etiketě jako „KRMNÁ SUROVINA SUŠENÁ SYROVÁTKA“. Ta se používá pro výrobu krmných směsí, popřípadě k přímému krmení zvířat.

 

Tato krmná syrovátka byla prokazatelně použita na výrobu 4 800 kg směsi, kterou veterinární inspektoři zakázali dále zpracovávat a výrobce ji neškodně odstranil. Zbytek nezpracované krmné syrovátky (180 kg) byl pozastaven a výrobce ji vrátil dodavateli.

 

V popisovaném případě prozatím nebyl prokázán úmysl, nicméně se prokázalo zjevné pochybení dodavatele (firma Eligo, závod Brno), který spolu s potravinářskou syrovátkou omylem dodal i syrovátku krmnou. Podle výsledku šetření selhal mechanismus kontroly jak u odběratele – zpracovatele, který surovinu nejen přijal, ale i zpracoval, tak u dodavatele. Proto bylo u obou zahájeno správní řízení. Veterinární správa uloží, aby odběratel i dodavatel přijali taková opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat. V současné době probíhá správní řízení o případném uložení sankcí.

 

Zkrátka k záměně docházet nesmí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.